സ്പീക്കർ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു എന്ന രീതിയിൽ ക്രൈം ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിലൂടെ അപവാദ പ്രചരണം നടത്തിയതിനെതിരെയാണ് അഡ്വ.ടി.കെ സുരേഷ് മുഖേന മാനനഷ്ടത്തിനു സ്പീക്കർ നോട്ടീസ് നൽകിയത്.

നോട്ടീന് കിട്ടി ഏഴ് ദിവസത്തിനകം, സാമൂഹിക മാധ്യമത്തിലൂടെ ക്രൈം നന്ദകുമാർ, സ്പീക്കർക്കെതിരെ, അപവാദപ്രചരണം നടത്തിയ ലേഖനവും, വീഡിയോയും പിൻവലിച്ച്, നിരുപാധികം മാപ്പു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, സിവിലായും, ക്രിമിനലായും നടപടി സ്വീകരിയ്ക്കും എന്നും നോട്ടീസുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here