തൃ​ശൂ​ർ:  ജി​ല്ല​യി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച 72 പേ​ർ​ക്കു​കൂ​ടി കോ​വി​ഡ് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. 17 പേ​ർ​ക്കു പട്ടാ​മ്പി ക്ല​സ്റ്റ​റി​ൽ​നി​ന്നും 10 പേ​ർ​ക്കും, കെ എസ് ഇ ക്ല​സ്റ്റ​റി​ൽ​നി​ന്നും 6 പേ​ർ​ക്കു ശ​ക്ത​ൻ ക്ല​സ്റ്റ​റി​ൽ​നി​ന്നു​മാ​ണ് രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​വ​ർ:

1. പ​ട്ടാ​ന്പി ക്ല​സ്റ്റ​ർ വ​ള​ള​ത്തോ​ൾ ന​ഗ​ർ 6 ആ​ണ്‍​കു​ട്ടി.
2. പ​ട്ടാ​ന്പി ക്ല​സ്റ്റ​ർ വ​ള​ള​ത്തോ​ൾ ന​ഗ​ർ 5 പെ​ണ്‍​കു​ട്ടി.
3. പ​ട്ടാ​ന്പി ക്ല​സ്റ്റ​ർ വ​ള​ള​ത്തോ​ൾ ന​ഗ​ർ 9 പെ​ണ്‍​കു​ട്ടി.
4. പ​ട്ടാ​ന്പി ക്ല​സ്റ്റ​ർ വ​ള​ള​ത്തോ​ൾ ന​ഗ​ർ 31 പു​രു​ഷ​ൻ.
5. പ​ട്ടാ​ന്പി ക്ല​സ്റ്റ​ർ വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി 6 പെ​ണ്‍​കു​ട്ടി.
6. പ​ട്ടാ​ന്പി ക്ല​സ്റ്റ​ർ വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി 34 പു​രു​ഷ​ൻ.
7. പ​ട്ടാ​ന്പി ക്ല​സ്റ്റ​ർ വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി 30 സ്ത്രീ.
8. ​പ​ട്ടാ​ന്പി ക്ല​സ്റ്റ​ർ വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി 9 ആ​ണ്‍​കു​ട്ടി.
9. പ​ട്ടാ​ന്പി ക്ല​സ്റ്റ​ർ വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി 27 പു​രു​ഷ​ൻ.
10. പ​ട്ടാ​ന്പി ക്ല​സ്റ്റ​ർ കൊ​ണ്ടാ​യി 16 ആ​ണ്‍​കു​ട്ടി.
11. പ​ട്ടാ​ന്പി ക്ല​സ്റ്റ​ർ കൊ​ണ്ടാ​യി 84 പു​രു​ഷ​ൻ.
12. പ​ട്ടാ​ന്പി ക്ല​സ്റ്റ​ർ കൊ​ണ്ടാ​യി 39 സ്ത്രീ.
13. ​പ​ട്ടാ​ന്പി ക്ല​സ്റ്റ​ർ കൊ​ണ്ടാ​യി 58 സ്ത്രീ.
14. ​പ​ട്ടാ​ന്പി ക്ല​സ്റ്റ​ർ ക​ട​ങ്ങോ​ട് 16 ആ​ണ്‍​കു​ട്ടി.
15. പ​ട്ടാ​ന്പി ക്ല​സ്റ്റ​ർ ക​ട​ങ്ങോ​ട് 39 പു​രു​ഷ​ൻ.
16. പ​ട്ടാ​ന്പി ക്ല​സ്റ്റ​ർ ക​ട​ങ്ങോ​ട് 19 പു​രു​ഷ​ൻ.
17. പ​ട്ടാ​ന്പി ക്ല​സ്റ്റ​ർ ക​ട​ങ്ങോ​ട് 21 പു​രു​ഷ​ൻ.
18. കെ.​എ​സ്.​ഇ ക്ല​സ്റ്റ​ർ മു​രി​യാ​ട് 60 പു​രു​ഷ​ൻ.
19. കെ.​എ​സ്.​ഇ ക്ല​സ്റ്റ​ർ ചേ​ർ​പ്പ് 3 പെ​ണ്‍​കു​ട്ടി.
20. കെ.​എ​സ്.​ഇ ക്ല​സ്റ്റ​ർ പു​ത്ത​ൻ​ച്ചി​റ 5 പെ​ണ്‍​കു​ട്ടി.
21. കെ.​എ​സ്.​ഇ ക്ല​സ്റ്റ​ർ പു​ത്ത​ൻ​ച്ചി​റ 22 സ്ത്രീ.
22. ​കെ.​എ​സ്.​ഇ ക്ല​സ്റ്റ​ർ പു​ത്ത​ൻ​ച്ചി​റ 30 സ്ത്രീ.
23. ​കെ.​എ​സ്.​ഇ ക്ല​സ്റ്റ​ർ പു​ത്ത​ൻ​ച്ചി​റ 1 ആ​ണ്‍​കു​ട്ടി.
24. കെ.​എ​സ്.​ഇ ക്ല​സ്റ്റ​ർ ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട 32 പു​രു​ഷ​ൻ.
25. കെ.​എ​സ്.​ഇ ക്ല​സ്റ്റ​ർ ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട 71 സ്ത്രീ.
26. ​കെ.​എ​സ്.​ഇ ക്ല​സ്റ്റ​ർ ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട 71 പു​രു​ഷ​ൻ.
27. കെ.​എ​സ്.​ഇ ക്ല​സ്റ്റ​ർ മു​രി​യാ​ട് 60 പു​രു​ഷ​ൻ.
28. ചാ​ല​ക്കു​ടി ക്ല​സ്റ്റ​ർ മേ​ലൂ​ർ 48 പു​രു​ഷ​ൻ.
29. ചാ​ല​ക്കു​ടി ക്ല​സ്റ്റ​ർ ത്യ​ശ്ശൂ​ർ കോ​ർ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ 24 പു​രു​ഷ​ൻ.
30. ശ​ക്ത​ൻ ക്ല​സ്റ്റ​ർ അ​വ​ണി​ശ്ശേ​രി 13 പെ​ണ്‍​കു​ട്ടി.
31. ശ​ക്ത​ൻ ക്ല​സ്റ്റ​ർ അ​വ​ണി​ശ്ശേ​രി 41 സ്ത്രീ.
32. ​ശ​ക്ത​ൻ ക്ല​സ്റ്റ​ർ അ​വ​ണി​ശ്ശേ​രി 50 പു​രു​ഷ​ൻ.
33. ശ​ക്ത​ൻ ക്ല​സ്റ്റ​ർ കൂ​ർ​ക്ക​ഞ്ചേ​രി 52 സ്ത്രീ.
34. ​ശ​ക്ത​ൻ ക്ല​സ്റ്റ​ർ ഒ​ല്ലൂ​ർ 42 പു​രു​ഷ​ൻ.
35. ശ​ക്ത​ൻ ക്ല​സ്റ്റ​ർ ത്യ​ശ്ശൂ​ർ 56 സ്ത്രീ.
36. ​ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട ക്ല​സ്റ്റ​ർ കൊ​ടു​ങ്ങ​ലൂ​ർ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി 4 പെ​ണ്‍​കു​ട്ടി.
37. സ​ന്പ​ർ​ക്കം ചാ​ല​ക്കു​ടി 70 സ്ത്രീ.
38. ​സ​ന്പ​ർ​ക്കം പാ​വ​റ​ട്ടി 85 സ്ത്രീ.
39. ​സ​ന്പ​ർ​ക്കം എ​റി​യാ​ട് 20 സ്ത്രീ.
40. ​സ​ന്പ​ർ​ക്കം ത്യ​ശ്ശൂ​ർ കോ​ർ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ 16 ആ​ണ്‍​കു​ട്ടി.
41. സ​ന്പ​ർ​ക്കം അ​വ​ണ്ണൂ​ർ 2 ആ​ണ്‍​കു​ട്ടി.
42. സ​ന്പ​ർ​ക്കം എ​ള​വ​ള​ളി 54 പു​രു​ഷ​ൻ.
43. സ​ന്പ​ർ​ക്കം മാ​ള 25 സ്ത്രീ.
44. ​സ​ന്പ​ർ​ക്കം അ​വ​ണ്ണി​ശ്ശേ​രി 56 സ്ത്രീ.
45. ​സ​ന്പ​ർ​ക്കം കൊ​ടു​ങ്ങ​ലൂ​ർ 7 ആ​ണ്‍​കു​ട്ടി..
46. സ​ന്പ​ർ​ക്കം കൈ​പ്പ​മം​ഗ​ലം 18 പെ​ണ്‍​കു​ട്ടി.
47. സ​ന്പ​ർ​ക്കം കൈ​പ്പ​മം​ഗ​ലം 11 ആ​ണ്‍​കു​ട്ടി..
48. സ​ന്പ​ർ​ക്കം കൈ​പ്പ​മം​ഗ​ലം 17 ആ​ണ്‍​കു​ട്ടി..
49. സ​ന്പ​ർ​ക്കം കൊ​ടു​ങ്ങ​ലൂ​ർ 45 പു​രു​ഷ​ൻ.
50. ഉ​റ​വി​ട​മ​റി​യാ​ത്ത ചൂ​ണ്ട​ൽ സ്വ​ദേ​ശി 74 സ്ത്രീ.
51. ​ഉ​റ​വി​ട​മ​റി​യാ​ത്ത ത്യ​ശ്ശൂ​ർ കോ​ർ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി 20 പു​രു​ഷ​ൻ.
52. ഉ​റ​വി​ട​മ​റി​യാ​ത്ത ദേ​ശ​മം​ഗ​ലം സ്വ​ദേ​ശി 58 പു​രു​ഷ​ൻ.
53. ഉ​റ​വി​ട​മ​റി​യാ​ത്ത പ​ഴ​യ​ന്നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി 66 സ്ത്രീ.
54. ​ഉ​റ​വി​ട​മ​റി​യാ​ത്ത മു​ള​ങ്കു​ന്ന​ത്തു​കാ​വ് സ്വ​ദേ​ശി 43 സ്ത്രീ.
55. ​ഉ​റ​വി​ട​മ​റി​യാ​ത്ത ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട സ്വ​ദേ​ശി 48 പു​രു​ഷ​ൻ.
56. റി​യാ​ദ് ദേ​ശ​മം​ഗ​ലം 40 പു​രു​ഷ​ൻ.
57. മാം​ഗ്ലൂ​ർ ചേ​ല​ക്ക​ര 20 പു​രു​ഷ​ൻ.
58. ത​മി​ഴ്നാ​ട് തെ​ക്കും​ക​ര 24 പു​രു​ഷ​ൻ.
59. മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര ത്യ​ശ്ശൂ​ർ കോ​ർ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ 59 പു​രു​ഷ​ൻ.
60. ക​ർ​ണ്ണാ​ട​ക പ​റ​പ്പൂ​ക്ക​ര 25 പു​രു​ഷ​ൻ.
61. ക​ർ​ണ്ണാ​ട​ക വെ​ങ്കി​ട​ങ്ങ് 27 പു​രു​ഷ​ൻ.
62. സ​ന്പ​ർ​ക്കം അ​രി​ന്പൂ​ർ 46 പു​രു​ഷ​ൻ
63. സ​ന്പ​ർ​ക്കം തൃ​ശ്ശൂ​ർ 60 പു​രു​ഷ​ൻ
64. സ​ന്പ​ർ​ക്കം പ​ന​മു​ക്ക് 52 പു​രു​ഷ​ൻ
65. സ​ന്പ​ർ​ക്കം അ​മ്മാ​ടം 69 പു​രു​ഷ​ൻ
66. സ​ന്പ​ർ​ക്കം അ​ര​ണാ​ട്ടു​ക​ര 58 പു​രു​ഷ​ൻ
67. സ​ന്പ​ർ​ക്കം മാ​യ​ന്നൂ​ർ 12 ആ​ണ്‍​കു​ട്ടി
68. സ​ന്പ​ർ​ക്കം ന​ട​വ​ര​ന്പ് 42 സ്ത്രീ
69. ​സ​ന്പ​ർ​ക്കം പു​ത്ത​ൻ​ചി​റ 82 സ്ത്രീ
70. ​സ​ന്പ​ർ​ക്കം അ​ടി​ച്ചി​ലി 23 പു​രു​ഷ​ൻ
71. സ​ന്പ​ർ​ക്കം തു​റ​വ​ൻ​കാ​ട് 60 പു​രു​ഷ​ൻ
72. സ​ന്പ​ർ​ക്കം മ​രു​ത​ൻ​കോ​ട് 16 പെ​ണ്‍​കു

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here