ചെങ്ങമനാട് പഞ്ചായത്ത് മൂന്നാം വാർഡിലെ പാടശേഖരത്തിൽ കൊറ്റം പുഞ്ചകാർഷിക കൂട്ടായ്മ നടത്തിയ നെൽ കൃഷിയുടെ കൊയ്ത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെങ്ങമനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ദിലീപ് ക പ്രശ്ശേരിയും സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡൻ്റ് പി.ജെ.അനിലും ചേർന്ന് നിർവ്വഹിച്ചു.
സർക്കാരിൻ്റെ സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തിലെ കാർഷിക ഉത്പാദന വർദ്ധന ലക്ഷ്യം വച്ച് ചെങ്ങമനാട് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ആവിഷ്കരിച്ചു നടപ്പിലാക്കുന്ന ‘ഗ്രീൻ ചെങ്ങമനാട് ‘ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി രൂപീകരിച്ച കൊറ്റം പുഞ്ചകാർഷിക കൂട്ടായ്മയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷമായി തരിശുകിടക്കുന്ന ഈ പാടശേഖരം കതിരണിയിച്ചത്.
കൊയ്ത്തുത്സവത്തിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം.ബി.രവി, റിട്ട. കൃഷി ഓഫിസർ മോഹനൻ, ബാങ്ക് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ ടി.എച്ച്.കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ്, എം.കെ.പ്രകാശൻ, കെ.ബി. മനോജ് കുമാർ കാർഷിക ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളായ എൻ.അജിത്കുമാർ, എ.ബി.സോമൻ, സി..ബി.വേണുഗോപാൽ, കെ.ആർ.രാജേഷ് കമാർ, പി.ആർ.അരുൺകുമാർ, പി.എൻ.അരുൺകുമാർ, കെ.പി.പുരുഷോത്തമൻ പി.എൻ.പുരുഷോത്തമൻ ,ടി.സുരേഷ് കുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ജ്യോതി വിത്തിൽ നിന്നുള്ള നെല്ലാണ് ഉത്പാദിപ്പിച്ചത്.
ഈ നെല്ല് ചെങ്ങമനാട് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് കർഷകരിൽ നിന്നും വാങ്ങി സംഭരിച്ച് ചെങ്ങമനാടൻ കുത്തരി എന്ന ബ്രാൻഡിൽ അരിയാക്കി പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ വിതരണം നടത്തുമെന്ന് ബാങ്ക് പ്രസിഡൻ്റ് പി.ജെ.അനിൽ പറഞ്ഞു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here